Om Retailpartner

Samarbeid med oss

Retailpartner er en målrettet, nyskapende og effektiv samarbeidspartner med et høyt kunnskaps- og kompetansenivå. Vi arbeider gjerne med en stor grad av diskresjon, og mener at fornøyde kunder er vår beste og viktigste markedsføring.

Kunden i fokus

I vårt arbeid er kunden i fokus, og vi jobber kontinuerlig med det for øye. Retailpartner håper at du som kunde vil oppleve dette gjennom hele prosessen, den kunnskap vi formidler og det resultat vi leverer.

Retailpartner

Retailpartner AS er spesialister på kommersielle lokaler. Vår lange erfaring og brede kompetanse innen detaljhandel og eiendom har gjort oss til en foretrukken samarbeidspartner for både detaljister/kjeder samt utviklere og utleiere.

Retailpartner AS

Daglig leder av Retailpartner er Ole Kristian Bekkedal. Han har jobbet med retail siden 1988, og har lang erfaring med butikketablering og utvikling/utleie av handelsrelaterte prosjekter. Han har foruten en økonomiutdannelse fra HA, også ett diplomstudie fra NCSC innen shopping management.

Retailpartner Eiendom AS

Søsterselskapet Retailpartner Eiendom AS ledes av Daniel Bekkedal. Han er utdannet eiendomsmegler fra BI og er faglig leder. Han har god erfaring fra boligmegling og servicenæringen. I tillegg er han genuint interessert i handel, og har, etter noen år i bransjen, blitt en god samarbeidspartner for mange aktører. Retailpartner Eiendom AS har meglerbevilgning fra finanstilsynet.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte. Da vil vi kunne fortelle deg mer detaljert om hvordan vi jobber, og selvfølgelig oppgi referanser samt referanseprosjekter hvis ønskelig

Butikketablering

Rådgiving og bistand i forbindelse med butikketablering er et stort og viktig forretningsområde for Retailpartner.

I denne prosessen starter vi med å kartlegge den enkeltes etableringsstrategi, og på basis av marked, konsept og økonomi gir vi kvalifisert bistand som leder frem til etablering. Gjennom vårt samarbeid med juridisk og bygningsteknisk kompetanse er vi i stand til å løse ethvert etableringsoppdrag frem til åpning av butikk.

Retailpartner bistår også i forbindelse med relokalisering av butikker, samt avvikling av hele eller deler av en butikk/butikkportefølje. Videre bistår vi mer enn gjerne med generell rådgivning innenfor vårt kompetanseområde.

Geografi Våre primære arbeidsområder er som følger – handlegatene i de større byene i Norge. Vi mener å inneha bred og detaljert kunnskap om både beliggenheter og leienivåer.

Kjøpesentre i Norge Retailpartner jobber aktivt med kjøpesenteraktørene, og har et velutviklet nettverk innad i dette miljøet. Vi innehar en god og grunnleggende kjennskap til hvilke muligheter de ulike sentre kan gi for de ulike forretningskonsepter.

Skandinavia Vi kjenner godt shoppingatene i de øvrige hovedstedene, og storbyene i Skandinavia. Gjennom våre samarbeidspartnere i disse landene er vi i stand til å skape spennende forretningsmuligheter i hele Skandinavia.

Våre kunder Vårt kundespekter er alt fra små eksklusive butikker til større nasjonale og internasjonale aktører, samt eiendomsselskaper og utviklere.

Utvikling og utleie

Vi ønsker å være en konsept- og utviklingsorientert medspiller som alltid jobber med det mål å utvikle en eiendom på en optimal kommersiell måte, dog hensyntatt estetiske, arkitektoniske og eventuelt antikvariske utfordringer.

I slike prosjekter har vi alltid den/de optimale leietager(ne) til leieobjektet i fokus. Gjennom dette forsøker vi å få til en fleksibel men optimal lay-out.

Det vil da i sum kunne gi en «vinn/vinn» situsajon for både leietager og utleier, og de beste forutsetningene for et langsiktig og stabilt leieforhold.

Gjennom vårt utbredte kontaktnett, samt gode samarbeidspartnere utenfor landets grenser mener vi å ha oversikt over og kontakt med aktørerer som er aktuelle for det norske marked.

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å se på mulighetene for din eiendom.

Avvikling, downsizing og fremleie

Detaljhandelen er av natur dynamisk og det er derfor viktig til enhver tid å optimalisere butikkporteføljen. Konseptuelle endringerer eller strategiske forhold kan medføre et behov for å avvikle butikker eller redusere areal.

I en slik situasjon han man ulike alternative løsninger. Vi presenterer gjerne disse for deg og hva vi kan hjelpe deg med.

Kjøp / Salg

Vi bistår med rådgivning og gjennomføring med kjøp/salg av virksomheter og eiendom. Gjennom vårt samarbeid med velrenommerte eiendomsadvokater er man sikret en kvalitet og faglig håndtering av alle aspekter knyttet til denne typen transaksjoner.