Samarbeid med oss

Retailpartner er en målrettet, nyskapende og effektiv samarbeidspartner med et høyt kunnskaps- og kompetansenivå.

Vi arbeider gjerne med en stor grad av diskresjon, og mener at fornøyde kunder er vår beste og viktigste markedsføring.

Kunden i fokus
I vårt arbeid er kunden i fokus, og vi jobber kontinuerlig med det for øye. Retailpartner håper at du som kunde vil oppleve dette gjennom hele prosessen, den kunnskap vi formidler og det resultat vi leverer.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte. Da vil vi kunne fortelle deg mer detaljert om hvordan vi jobber, og selvfølgelig oppgi referanser samt referanseprosjekter hvis ønskelig

Salg av virksomhet og eiendom
Vi bistår med rådgivning og gjennomføring med kjøp/salg av virksomheter og eiendom. Gjennom vårt samarbeid med velrenommerte eiendomsadvokater er man sikret en kvalitet og faglig håndtering av alle aspekter knyttet til denne typen transaksjoner.

Avvikling, downsizing og fremleie
Detaljhandelen er av natur dynamisk og det er derfor viktig til enhver tid å optimalisere butikkporteføljen. Konseptuelle endringerer eller strategiske forhold kan medføre et behov for å avvikle butikker eller redusere areal.

I en slik situasjon han man ulike alternative løsninger. Vi presenterer gjerne disse for deg og hva vi kan hjelpe deg med.