Utvikling og utleie

Vi ønsker å være en konsept- og utviklingsorientert medspiller som alltid jobber med det mål å utvikle en eiendom på en optimal kommersiell måte, dog hensyntatt estetiske, arkitektoniske og eventuelt antikvariske utfordringer.

I slike prosjekter har vi alltid den/de optimale leietager(ne) til leieobjektet i fokus. Gjennom dette forsøker vi å få til en fleksibel men optimal lay-out.

Det vil da i sum kunne gi en «vinn/vinn» situsajon for både leietager og utleier, og de beste forutsetningene for et langsiktig og stabilt leieforhold.

Gjennom vårt utbredte kontaktnett, samt gode samarbeidspartnere utenfor landets grenser mener vi å ha oversikt over og kontakt med aktørerer som er aktuelle for det norske marked.

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å se på mulighetene for din eiendom.